Tokyo Development Consultants (Thailand) Co.,Ltd.
  • Interior Construction

    ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ ตกแต่ง วางระบบ ภายในโรงงาน สำนักงาน คอนโดมิเนี่ยม แบบครบวงจร เช่น การออกแบบตกแต่งภายใน วางระบบการป้องกันอัคคีภัย และ ระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้  การประชุม->จัดเตรียมตามแผนที่กำหนด>ตรวจสอบแผนงานที่วางไว้>ออกใบเสนอราคา>จัดทำสัญญาการดำเนินงาน>ควบคุมมาตรฐานงาน, ติดตามความคืบหน้า>ส่งมอบงานให้ลูกค้า>การบริการหลังการขาย

    การบริการหลังการขาย

    หลังจากที่งานทั้งหมดดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เรายังคงบริการการบำรุง ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยทีมทีมงานมืออาชีพ เพื่อความสะดวกสบายแก่ลูกค้าของเรา